İnternet Üzerinden Hakarete Uğradım Ne Yapabilirim ?

Günümüzde internet hayatımızın her anında bizi fayda sağladığı kadar zararı da bulunmakta. İnternet üzerinden kişiler birbirlerine yüz yüze geldiklerinde söyleyemediği bir çok hakareti internet üzerinden yapabiliyorlar. Peki bu hakaretlere karşı neler yapabilirsiniz. Yasalar çerçevesi içerisinde hakkınızı aramanız hem size hem topluma yarar bir durum sağlar düzeni oluşturur. Normal yaşantınızda bir kişi size hakaret ettiğinde savcılığa suç duyurunda bulunduğunuz gibi bu tip bir durumda da suç duyurusunda bulunabiliyorsunuz. Kişiyi tam olarak bilmeseniz ve kişinin kim olduğu ismen kim olduğu bilinmese de ip adresi sayesinde kişiye ulaşılabilir ve cezası verilir. Ayrıca hakaret eden kişiye karşı manevi tazminat davası açabilirsiniz. Kişinin durumuna göre de mahkeme size ödenecek manevi tazminat davasında miktarı belirler.

İnternet üzerinden hakarete,küfre,tehdide maruz kaldım ne yapmalıyım ?

Konuda bahsettiğimiz gibi Cumhuriyet Başsavcılığına gidip basit bir dilekçe ile suç duyurusnda bulunabiliyoruz. Dilekçe de kişinin size nerden hakarette bulunduğunu size nasıl ulaştığınız anlatabilirsiniz.

Türk Ceza Kanununun bu konuyla ilgili maddeleri

MADDE 125. -(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) Dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,

İşlenmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

(4) Ceza, hakaretin alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri; basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, üçte biri oranında artırılır.

(5) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır.

MADDE 126. -(1) Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır.

 

Aklınıza takılan soruları yorum kısmına yazarak sorabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir