Elektrik Fatularında Geri Ödeme Nasıl Olacak

Daha önceden çektiğiniz kredilerden haksız yere kesilen dosya masraflarının nasıl alındığını sizlere aktarmıştır. Bankalardan Dosya masraflarını geri nasıl alırız yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. Zaten bütün işlemler aynı. Sadece bulunduğunuz yerde ki enerji şirketine gidip geriye dönük elektrik faturalarınızı almanız gerekecek ve yahut elinizde varsa faturalarınız hakem heyetine o faturalarla birlikte gidip bir dilekçe ile başvuruda bulunabileceksiniz

Aşamaları detaylı bir şekilde incelemek istiyorsanız aşağıdaki linke tıklayın. Orada daha detaylı bir şekilde anlatmıştık

https://www.bilmisadam.com/bankalarin-kestigi-dosya-masraflari-nasil-geri-alinabilir.html

Elektrik faturalarında geri iade alabileceğiniz miktar yargıtay kararına göre %20- %21 civarında.  Her ay gelen faturanızın %20’sini geri alacaksınız.

Kaba taslak bir hesap yaptığımızda

Aylık ortalama 50 tl fatura geldiğini varsayalım %20’sini geri alıyoruz

  • 50*20/100= 10 tl
  • aylık 10 tl geri alcağız
  • Yılda 10*12= 120 tl yapar
  • 10 yılda 120*10= 1200 tl.
*Şu an biraz hızlıca bir anlatım yaptık sizlere kafanıza takılan soruları yorum olarak sorabilirsiniz.

Hırsızlığı önleme şirkete ait

Yargıtay kararında elektrik kaybını önleme ve hırsızlıkları engelleme veya hırsızı takip edip, bedeli ondan tahsil etme görevinin bizzat enerjinin sahibine ait olduğu vurgulandı.

Faturanın yüzde 21’i

Yargıtay’ın tüketiciye iadesine karar verdiği 5 kalem elektrik faturasının yüzde 21’ine denk geliyor. Yapılan hesaplamaya göre, 100 kilovatsaat tüketen ve 53,56 lira fatura ödeyen bir tüketici yaklaşık 11,89 lirayı bu 5 kalem için dağıtım şirketine ödüyor

 

Kaçak Kullanım bedelini geri almak i,çin dilekçe örneği

 

                                                                                                                                    T.C.

                                                                                                               ……………………………….. Kaymakamlığı

(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na)

 

Şikâyet Eden                 :

Adresi                           :

E- Posta & Telefon         :

Şikâyet Edilen                :

Adresi                           :

Ş. Parasal Değeri                       :

Konusu                         : Kayıp, Kaçak bedeli olarak alınan bedelin tarafıma iadesi istemidir.

Açıklamalar                   :1-)Her ay abonesi olduğum ……………….. ait olmak üzere ikametimin bulunduğu adresimde kullandığım elektrik tüketim miktarına göre fatura tahakkuk etmektedir. Bu faturalarımda hizmet bedeli karşılığı olmayan “K/K bedeli” adı altında kayıp, kaçak bedeli alındığını tespit ettim.

2-)Bu faturalarda bir hizmet bedeli karşılığı olmadığı açıkca belli olan, kötü niyetli diğer kullanıcıların kaçak kullanımı ve tedarikçi elektrik dağıtım firmasının ağır ihmal ve kusurları ile alt yapısının eksikliklerinden kaynaklanan kayıp ve kaçak tüketimlerinin bedeli karşılığı olarak bunun biz dürüst aboneye yansıtılması kabul edilemez. Üstelik kayıp ve kaçak oranları bölgeler arasında oransal olarakta farklılık oluşturmaktadır. Bu nedenle elektrik faturalarına yansıtılan oranlarda bile bir tutarsızlık görülebileceği gibi bir başkasının işlemiş olduğu suç diğer taraftan dürüst tüketiciye yansıtılmakta, işlemediğim bir suç ile kişisel onurum zedelenmekte  ve şahsıma atfen kusur izafe edilmektedir.  “K/K Bedeli” adı altında yaklaşık % 15 oranında veya daha üzeri oranlarda kayıp/ kaçak bedeli adı altında bir ücret yansıtılmaktadır. Elektrik tedarikçisi firma bu bedelin “EPDK” nın kararı ile faturalara yansıtıldığını şöyle belirtmektedir.

Bahse konu elektrik faturalarında yer alan kayıp/kaçak bedeli şirketimizin kendi inisiyatifi ile düzenlenmiş bir bedel olmadığı, 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu dâhilinde tüm yurtta ulusal tarife olarak uygulandığı,söz konusu tariflerin ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlendiği,01.04.2011 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmakta olan tarifeler ise 28.12.2010 tarih ve 2999 sayılı E.P.D.K. Kararı ile belirlenmiş, tedas.gov.tr internet adresinde yayınlandığı, Bu tarifeler kapsamında uygulanmakta olan; enerji bedeli, dağıtım bedeli, perakende satış hizmet bedeli, iletim bedeli,kalemlerine ilave olarak kayıp/kaçak bedeli ve perakende satış hizmeti (sayaç okuma) bedelleri belirlendiği, söz konusu bedellerin 2011/Nisan ayından itibaren elektrik faturalarında yer aldığını, bahse konu bedel, E.P.D.K. tarafından belirlendiği ve uygulamaya konulmuş olup, şirketin alınan bedelle ilgili bir kararı söz konusu olmadığını belirtmiştir.

3-)Aslında 4628 Sayılı Kanunun 11. Maddesi ve Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin “Madde 33- (1): Bu yönetmelik hükümleri uyarınca elektrik enerjisi hizmeti alan müşterilerin hakları ve zararlarının tazmini konusunda Kanunun 11.Maddesi ve 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ile buna ilişkin diğer mevzuat hükümleri uygulanır.” demektedir.

4-)İlgili yasal hükümler gereğince, EPDK’ nın kayıp/ kaçak bedellerinin abone faturalarına yansıtılması hususunda aldığı karar mevcut yasal hükümlere aykırılık teşkil etmektedir. Kaldı ki alınan karar hiçbir surette yürürlükte bulunan yönetmelik ve kanunların önüne geçerek uygulanamaz. Bu bağlamda 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Özel bir kanun olup mevcut genel hükümlerinde önüne geçmektedir.

5-)Mevcut Kanuni hükümleri mucibince; elektrik faturalarıma yansıtılarak tahakkuk edilmiş bulunan kayıp/ kaçak bedellerinin 4077 Sayılı TKH Kanunun doktrinine uygun olarak burada tüketicin zayıf taraf olduğu kabul edilerek korunması gerektiği şeklinde tedbirin alınması ilgili hüküm mucibince belirtilmektedir.

İşbu ikame olunan mağduriyetim nedeniyle haksız ve hukuksuz olarak alınmış bedel veya bedellerin toplamı olan ………………… .-TL’nin tarafıma iadesi kararının alınması için hakem heyetinize başvurmak zorunda kaldım.

Hukuki Nedenler             :4077 Sayılı TKH Kanun ve diğer ilgili tüm mevzuat.

Hukuki Deliller                :Elektrik faturaları, Ödeme Belgeleri, Sözleşme, Hakem heyeti emsal kararı, bilirkişi incelemesi ve ispata yarar her türlü delil.

İstem Sonucu                :İzah olunan nedenlerden dolayı; kayıp/ kaçak bedeli adı altında haksız, hukuksuz olarak ve ödemiş olduğum ………….. .-TL toplam bedele, ödemiş olduğum tarihten itibaren değişken yasal faiz oranı uygulanmak sureti ile hesaplanacak işlemiş faizi ile birlikte toplamının tarafıma iadesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.    /    /2011

Şikâyet Eden

(Adı, Soyadı ve İmza)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir